ثبت نام دور جدید دوره آموزشی TDDشروع شد...
0

مکتب‌خانه DDD. مرکز آموزشی و مشاوره توسعه نرم‌افزار چابک با تاکید بر استادکاری(Craftsmanship)

دوره‌های آموزشی

پیشنهادهای

دوره‌های آموزشی پیشنهاد ویژه
مشاهده همه

دوره آموزشی  عملی Applying Domain-Driven Design

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴:۰۰ساعت
۲۰

ورکشاپ آموزشی ایونت‌استورمینگ

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۰۴:۰۰ساعت

دوره عملی ES/CQRS + Tactical DDD

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶:۰۰ساعت
۶۰

دوره عملی الگوها، اصول و تکنیک‌های Clean Code

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴:۰۰ساعت
۵۰

دوره‌های آموزشی برگزار می‌شوند

کتابخانه مکتب‌خانه DDD

تعداد دانشجو

۰

تعداد دوره ها

۰

تعداد اساتید

۰

تعداد رویدادهای آنلاین

۰