دوره Applying Domain-Driven design در حال ثبت‌نام می‌باشد و بزودی برگزار می‌گردد...
0
لیست مطالب
RDDD Workshop

رویداد آنلاین Reactive DDD with Actor Model

  اصطلاح سیستم Reactive(واکنشگرا) ابتدا در Reactive Manifesto(مانیفست واکنشگرا) مطرح شد. و سپس مورد استقبال و پذیرش فراوان برای توسعه ی سیستم‌های نرم افزاری که دارای حجم تراکنش بالایی بودند، شد.  سیستم‌های که در آنها پاسخگویی به موقع و مناسب ...