دوره عملی TDD و طراحی و پیاده‌سازی معماری نرم‌افزار

Test-Driven Development
تصویر شاخص

دوره عملی TDD و طراحی و پیاده‌سازی معماری نرم‌افزار

محل برگزاری مدرس تاریخ شروع اولین جلسه روز و ساعت مدت زمان کل دوره تعداد جلسات هزینه ثبت‌نام زود هنگام هزینه ثبت‌نام عادی ثبت نام در ایوند
آنلاین مسعود بهرامی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۵ شنبه‌ها ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰ ۳۲ ساعت ۸ جلسه ۴ ساعته ۱۳۰۰۰۰۰ هزار تومان ۱۶۰۰۰۰ هزار تومان  ثبت ‌نام

 معرفی دوره


ما در این دوره که بصورت کاملا عملی و hands-on می‌باشد، به تکنیک TDD نه به عنوان روشی فقط برای نوشتن تست‌های نرم‌افزاری، که به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم طراحی و معماری نگاه خواهیم کرد، و ضمن آشنایی با مهمترین اصول و تکنیک‌های TDD، چالش‌های مهم در هر فاز TDD را بررسی کرده و تکنیک‌های مهم و کاربردی عبور از هر فاز را بصورت عملی را فرا خواهیم گرفت، و همچنین فرا خواهیم گرفت که چگونه از TDD هنگامی که هنوز هیچ معماری یا طراحی و فریمورکی وجود ندارد، جهت تفکر، طراحی، تصمیم گیری و پیاده سازی آنها استفاده کنیم، و این موارد را به کمک تست drive کنیم، بصورتی که به پیاده‌سازی برسیم که علاوه بر اینکه کاملا تست پذیر بوده و از تغییرات در نرم‌افزار پشتیبانی می‌کند، به ما کمک می‌کند که به یک سرعت توسعه پایا دست پیدا کنیم. از طرف دیگر همچنین ما برای مهمترین بخش‌های معماری و بیزنس نرم‌افزار خود نیز تست نوشته ایم.

دانشجویان ضمن آشنایی با مهمترین اصول و پرکتیس‌های نوشتن تست نرم‌افزاری، اصول طراحی Emergent and Evolutionary Design را فرا گرفته و با یکی از متداولترین معماری‌های مدرن نرم‌افزاری به نام Ports and Adapters آشنا شده و قادر خواهند بود آن را بر اساس مکانیزم TDD پیاده سازی کنند.

در طول دوره برای یک شرکت/سازمان فرضی دامنه‌ای را مطرح کرده، و تلاش می‌کنیم تا در طول دوره آن را با پیشرانه تست‌های مختلفی که می‌نویسیم از ابتدا پیاده‌سازی کنیم.

چالش‌ها و مسئله‌های مختلف و متنوعی برای در این دوره مطرح می‌شود که هر چالش یک یا چند تکنیک را پوشش می‌دهد و دانشجو با حل کردن و پرکتیس کردن آن می‌تواند بر تکنیک‌ها و اصول مورد اشاره تسلط بهتری پیدا کند.

همچنین در طول دوره چندین جلسه رترو جهت بحث و تبادل نظر و تعمق بیشتر بصورت گروهی برگزار خواهد شد.

 

سرفصل‌های دوره


 • چرا “نرم”‌افزارهای ما تبدیل به “سخت” افزار می‌شوند؟

 • چرا و چه موقع ما نیاز به تغییر در نرم‌افزار خواهیم داشت؟

 • مکانیزمهای متداول تغییر در نرم‌افزار

 • معرفی انواع سبک‌های معماری نرم‌افزار

  • معماری لایه‌ای
   • معماری nلایه‌
   • معماری Hexagonal
   • معماری Ports and Adapters
   • معماری Clean
  • معماری میکروکرنل
  • معماری مبتنی بر Event
  • الگوی معماری مایکروسرویس‌ها
  • معماری Space-Based
 • توسعه نرم‌افزار به عنوان یک فرآیند یادگیری

 • معرفی روش‌های کشف دانش و حقایق از دامنه مسئله

  • EventStorming
  • Example Mapping
 • بهبود چرخه‌ی بازخورد به عنوان مهمترین ابزار توسعه چابک

 • آشنایی با پرکتیسهایی که از تغییرات پشتیبانی می‌کنند

 • ایجاد دیکشنری از اصلاحات رایج

  • منظور از Test چیست؟(به عنوان اسم و به عنوان فعل)
  • Assertion
  • Expectation
  • System-Under Test (S.U.T)
  • Test Case-Test Method
  • Unit of Work
  • Test Runner
  • Test Framework
  • Fixture
  • Target Object
  • Dependent-On Component (D.O.C)
 • مزیت‌های Self-testing code

 • آناتومی Test

  • مقداردهی کردن Context
  • تعریف مکانیزم Expectation
  • Acting – تریگر کردن رفتارهای مورد نظر بر روی SUT
  • Verifying – اعمال مکانیزم‌های تائید نتیجه کار
  • ریست کردن Context(Teardown)
 • آشنایی با فلسفه Failed fast

 • تصویر بزرگ و جامع از Test-Driven Development

 • فرآیند توسعه نرم افزار به روش Test-Driven Development

 • حفظ و نگهداری چرخه‌های TDD

  • Red-Green-Refactoring
  • Failing-passing-improving-check-in
  • چرا نباید همزمان دو تا کلاه با هم و بر روی بپوشیم!(بله two-hate!)
  • چگونه در هر زمان فقط یک تصمیم بگیریم؟
 • Test به عنوان مهمترین ابزار طراحی

 • Test به عنوان Design-session

 • Test به عنوان پیشرانه تصیمات طراحی و معماری

 • توسعه و پیاده‌سازی معماری بر اساس Test

 • الگوهای توسعه نرم افزار به روش Test-Driven Development

 • آشنایی با دو رویکرد متداول TDD

  • Chicago school (classicist)
  • London School (Outside-in)
 • توسعه به سبکOutside-in

  • فعالیت‌های Iteration صفر
  • Emerging design و architecture به کمک Testها
  • شروع با یک تست پذیرش
  • The Walking Skeleton
 • رسیدن و حفظ سرعت توسعه پایا(یکی از مهمترین اصول توسعه چابکی) به کمک TDD

 • به تعویق انداختن تصمیمات مهم طراحی و معماری به کمک Test

 • Outside-in

 • تصمیم گیری و پیاده‌سازی مهمترین جنبه‌های معماری نرم‌افزار بر اساس نیاز و با پیشرانه Test
 • آشنایی و پیاده‌سازی متریک‌های Evolutionary Architecture
 • Code Kata

  • آشنایی و پیاده‌سازی چند مثال با تکنیک Code Kata به عنوان یک تکنیک بسیار کاربردی جهت پرکتیس کردن اصول و تکنیک‌های TDD
 • انواع تست از دیدگاه طراحی و معماری

  • Unit Test
  • Integration Test
  • End-to-End Test
  • Regression Tests
  • Agile Testing Quadrants
  • The Test Pyramid
 • Ice-Cream Cone Pattern

 • طراحی و پیاده‌سازی API سرویس‌ها با هدایت و پیشرانگی Testها

  • Consumer-Driven Contract(CDC)
 • اولویت بندی و انتخاب بهترین و مناسبت‌ترین سناریو جهت نوشتن Test

  • One-step Test
  • Starter Test
  • Explanation
  • Learning Test
  • Regression Test
 • الگوها و پرکتیس‌های Testing

  • Child Test
  • Doubling
   • شناسایی و تفکیک انواع وابستگی‌های SUT
   • مشابه سازی وابستگی‌های ورودی و خروجی objectهای تحت Test
    • Stub
     • نقش Stubها در سناریوهای Happy-Path
     • نقش Stubها در سناریوهای Exceptional Path
     • نقش Stubها در Negative Testها
     • پیاده سازی Stub بصورت Hard-Codded
     • پیاده سازی Stub بصورت سفارشی بر اساس سناریو مورد Test
    • Spy
    • Mock
    • Fake
    • Dummy
   • بررسی و ارائه تکنیک‌های ساده‌ای جهت تشخیص زمان مناسب برای Mock کردن یا نکردن Dependencyهای مرتبط با SUT
   • Self-Shunt
   • Log String
   • Crash Test Dummy
   • Broken Test
   • Clean Check-in
   • Humble-Object
 • تکنیک‌های مهم جهت پیشرفت از فاز قرمز به سبز در چرخه توسعه TDD

  • Fake it (Till you make It)
  • Triangulate
  • External Fixture
  • Exception Test
 • الگوهای طراحی جهت رسیدن به مرحله سبز

  • Command
  • Value Object
  • Null Object
  • Template Pattern
  • Pluggable Object
  • Pluggable Selector
  • Factory Method
  • Imposter
  • Composite
  • Collecting Parameter
  • Singleton
 • گام آخر، Refactoring

  • قانون Boy-scot
  • Reconcile Differences
  • Isolate Change
  • Migrate Data
  • Extract Method
  • Inline Method
  • Extract Interface
  • Move Method
  • Method Object
  • Add Parameter
  • Method Parameter to Constructor Parameter
 • کار با انواع دیتا در تست

  • Test Data Builders
  • استفاده از Flyweight
  • Combining Builders
  • استفاده از الگوی Factory Method جهت تاکید بر زبان دامین
  • معیارهای رسیدن به Evident Data
 • طراحی Testهای مناسبی که به شما کمک می‌کنند به یک طراحی evolutionary دست پیدا کنید

 • تکیه بر لاگینگ به عنوان یک ویژگی مهم در طراحی و توسعه مبتنی بر Test

 • نگاهی دقیق‌تر به Assertions و Expectations

  • Just enough Dependencies
  • Just enough Many Expectations
  • Explanatory Assertion Messages
 • عیب یابی و اشکال زدایی به کمک Test

  • Highlights Detail with Matchers
  • Self-Describing Value
  • Obviously Canned Value
  • Tracer Object
  • Diagnostics are a First-Class Feature
 • Design to Fail

 • شناسایی انواع رایحه‌های بد که نوشتن تست را مشکل و غیر اقتصادی می‌کند

  • رایحه‌های بد در کد
   • Obscurer test
   • Conditional Test Logic
   • Hard-to-Test Code
   • Test Code Duplication
   • Test Logic in Production
  • رایحه‌های بد در رفتار
   • Assertion Roulette
   • Erratic Test
   • Fragile Test
   • Frequent Debugging
   • Manual Intervention
   • Slow Tests
  • رایحه‌های بد در سطح پروژه
   • Buggy Tests
   • Developers Not Writing Tests
   • High Test Maintenance Cost
   • Production Bugs
 • طراحی بخش‌های مشکل معماری با هدایت و کمک Test

  • تکنیک‌ها و الگوهای نوشتن Test برای لایه Persistence
  • طراحی سناریوهای مبتنی بر چند نخی با پیشرانه Test
  • تست کردن سناریوهای مبتنی بر I.O
  • نوشتن Test برای سناریوهایی که نیازمند کار با File System هستند
 • طراحی سناریوهای غیرهمزمان(Asynchronous) بر اساس Test

  • Sampling on Listening
  • Two Implementations
  • Runaway Tests
  • Lost Updates
  • Testing That an Action Has No Effect
  • تکنیک‌های تمایز قائل شدن بین کانسرن‌های Synchronization و Assertion
  • Externalize Event Sources
 • جلسه رترو (بحث و پاسخ به برخی سوالات مطرح شده توسط کنت بک در مورد TDD)

  • تست‌ها و گام‌های شما در چرخه توسعه TDD تا چه اندازه می‌تواند بزرگ یا کوچک باشد؟
  • برای جه مواردی نیاز به نوشتن تست نداریم؟
  • چه معیارهای برای بررسی اینکه یک تست خوب است یا بد داریم؟
  • TDD چطور می‌تواند به توسعه فریمورک کمک کند؟
  • چه میزان بازخورد نیاز داریم؟
  • چه زمانی باید برخی تست‌ها را پاک کنید؟
  • زبانهای برنامه نویسی و محیط‌های توسعه چگونه بر فرآیند TDD تاثیر می‌گذارند؟
  • آیا می‌تواند یک سیستم بزرگ را بر اساس روش TDD توسعه دهید؟
  • آیا می‌توان توسعه محصول را بر اساس تست‌ها در سطح لایه application پیش برد؟
  • چگونه می‌توانیم به روش توسعه مبتنی بر TDD تغییر ذهنیت بدهیم؟
  • مخاطب TDD چه کسانی یا سازمان‌هایی هستند؟
  • آیا TDD به برخی شرایط اولیه و پیش‌نیازها حساس می‌باشد؟
  • آیا ارتباطی بین TDD و الگوهای طراحی می‌توان برقرار کرد؟
  • چرا TDD می‌تواند یک روش موفق و کارا برای توسعه نرم‌افزار باشد؟

 

ابزارها، تکنولوژی‌های و زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده در دوره


این دوره آموزشی به زبان برنامه‌نویسی و یا تکنولوژی خاصی وابسته نیست و محتوای آن قابل پیاده‌سازی در تمامی زبان‌های برنامه‌نویسی شی‌گرا می‌باشد.

در این دوره برای پیاده‌سازی پروژه‌ها و کد‌ها از زبان برنامه‌نویسی #C و پلت فرم dot net core استفاده می‌کنیم.

برخی از لایبرری‌های مورد استفاده در طول دوره:

 • Moq
 • FakeItEasy
 • NSubstitute
 • FluentAssertions
 • NFluent
 • Ncrunch

 

مفید برای:

 • توسعه‌دهندگان
 • طراحان و معماران نرم‌افزار
 • CTOها و Team Leader

هایی که دغدغه توسعه یک نرم‌افزار با کیفیت بالا و تست‌پذیر که در مقابل تغییرات در نیازمندیها منعطف می‌باشد را دارند.

پیش نیاز :

برای شرکت در این دوره نیاز می‌باشد که:

 • تجربه برنامه نویسی داشته باشید
 • با مفاهیم برنامه نویسی شی‌گرا و همچنین Clean Code آشنا باشید

در صورتی که با برنامه شی‌گرا و مفاهیم Clean Code آشنا نیستید و تجربه کافی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم در دوره‌ی الگوها، اصول و تکنیک‌های Clean Code  مکتب‌خانه DDD شرکت کنید.

 

 

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره عملی TDD و طراحی و پیاده‌سازی معماری نرم‌افزار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

قیمت :

1,600,000 تومان 1,300,000 تومان

امکان خرید دوره وجود ندارد

امتیازی ثبت نشده است
سطح آموزش پیشرفته
تعداد دانشجو : 50
مدت دوره: 32:00ساعتتاریخ انتشار: 19 مهر 1398آخرین بروزرسانی: 14 خرداد 1402تعداد بازدید: 3180
قوانین و مزایای استفاده

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
 • فروش فقط از طریق دیجی آکادمی
 • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
مدرس

مسعود بهرامی

مسعود بهرامی هستم. توسعه دهنده و معمار نرم‌افزار. بیش از 8 سال سابقه توسعه نرم‌افزار در زمینه‌ها و مقیاس های مختلف را دارم. به عنوان مشاور با تیم‌ها و سازمان‌های مختلفی کار کرده‌ام.
علاقمند و فعال در حوزه ی سیستم‌های توزیع شده و معماری مایکروسرویس ها هستم.
ابزارهای من در طراحی و پیاده سازی نرم افزار، اینها هستند
DDD, EventStorming, BDD, TDD, CQRS, Event Sourcing.
قیمت :

1,600,000 تومان 1,300,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد